’t Turfje

Bij ‘t Turfje spelen twee keer in de week gemiddeld 50 kinderen die door de JOM en andere vrijwilligers begeleid worden en er zo voor zorgen dat kinderen samen veilig buiten kunnen spelen. Ook het voorkomen van rotzooi schoppen, ruzie op straat en het achter de PC zitten thuis, is een van de doelen van het Turfje.

Het zijn enthousiaste moeders die bij ‘t Turfje bij elkaar komen en samen graag activiteiten organiseren voor groot en klein. Het stimuleren van samen buiten spelen. Daarnaast worden bij een aantal activiteiten andere organisaties zoals het Straatcircus Kesteren en Grote Broer en Grote Zus in de Haagse Beemden betrokken.

De doelstelling van wat we willen bereiken is een prettige leefomgeving voor iedereen, de jeugd die opgroeit in hun wijk waar altijd wat te beleven valt en dat ze zelf daar een grote bijdrage aan kunnen leveren. Vrijwilligerswerk kan al op jonge leeftijd gedaan worden.

Met de activiteiten willen we de jeugd in hun vrije tijd hun competenties laten ontwikkelen en ze kennis laten maken met sport, spel, vrijwilligerswerk en cultuur. Waarbij de ene meer gericht is op de aspecten bewegen, gezondheid, motorische ontwikkeling en een andere activiteit bijvoorbeeld weer meer op creativiteit, ruimtelijk inzicht en logisch nadenken.

Bij alle activiteiten is er aandacht voor het bevorderen van sociale vaardigheden, het respectvol omgaan met elkaar, samen verantwoordelijkheid dragen. Belangrijk is het ook het stimuleren van zelfvertrouwen.

Met name op ‘t Turfje waar we samen buiten spelen, willen we talent en sportontwikkeling stimuleren. De locatie van het Turfje is op het schoolplein van basisschool Olympia, Vlierenbroek 30 Breda. Op maandag van 15.00 tot 16.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Alleen tijdens schooldagen, dus niet tijdens de schoolvakanties. Bij regen kunnen de activiteiten van ’t Turfje helaas niet doorgaan.