JOM

De Jonge Ondernemende Moeders is een groep van 10 vaste vrijwilligers en ± 50 vrijwilligers die bij activiteiten meehelpen.

Het zijn enthousiaste moeders die op het schoolplein van Basisschool Olympia bij elkaar komen en samen graag activiteiten organiseren voor groot en klein.

De doelstelling van wat we willen bereiken is een prettige leefomgeving voor iedereen, de jeugd die opgroeit in hun wijk waar altijd wat te beleven valt en dat ze zelf daar een grote bijdrage aan kunnen leveren. Vrijwilligers werk kan al op jonge leeftijd gedaan worden.

Met de activiteiten willen we de jeugd in hun vrije tijd hun competenties laten ontwikkelen en ze kennis laten maken met sport, spel, vrijwilligerswerk en cultuur. Waarbij de ene meer gericht is op de aspecten bewegen, gezondheid, motorische ontwikkeling en een andere activiteit bijvoorbeeld weer meer op creativiteit, ruimtelijk inzicht en logisch nadenken.

Bij alle activiteiten is er aandacht voor het bevorderen van sociale vaardigheden, het respect vol omgaan met elkaar, samen verantwoordelijkheid dragen. Belangrijk is het ook stimuleren van zelf vertrouwen.