Inloop Clement


De inloop is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen die behoefte heeft aan geborgenheid, een luisterend oor, een kop koffie, of aan daadwerkelijke hulp in de vorm van doorverwijzing naar de professionele hulpverlening.

Inloop Clement is gevestigd in Olympia, Vlierenbroek 30 in Kesteren en is iedere dinsdagochtend van 9.45 tot 11.45 uur voor iedereen geopend.