Buurtpreventie

Bij Buurtpreventie werken bewoners, vrijwilligers, politie en gemeente op een gelijkwaardig niveau samen in de aanpak van de criminaliteitsbestrijding in de Kesteren- en Muizenbergbuurt. Bewoners en vrijwilligers worden daarbij ondersteund door de stedelijke coördinatie van Buurtpreventie Breda. Door deze gezamenlijke inzet brengen we het wijkveiligheidsgevoel en –leefbaarheid weer terug bij de bewoners.

Buurtbewoners helpen mee door waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden, zodat dieven, inbrekers en vernielers minder kans krijgen om hun slag te slaan.

In Kesteren en Muizenberg zijn twee Buurtpreventie gebieden waarbij volgende straten zijn aangesloten:

[table id=1 /]

Straatcontactpersoon (SCP)
De straatcontactpersoon binnen buurtpreventie is een vrijwilliger die zich inzet voor buurtpreventie in zijn of haar straat. Bij Buurtpreventie Breda zijn ALLE bewoners in het buurtpreventiegebied zelf verantwoordelijk. Bewoners dienen dus in eerste instantie zelf actie te ondernemen in geval hij of zij iets verdachts signaleert, alles uiteraard binnen de mogelijkheden die een burger heeft.

Wat doet een straatcontactpersoon
De straatcontactpersoon neemt de verantwoordelijkheid van uw melding dus NIET over. De straatcontactpersoon komt pas in actie nadat u eerst zelf een melding of klacht hebt ingediend bij de betrokken instantie en hierop niet of nauwelijks wordt gereageerd. De straatcontactpersoon heeft korte lijnen met de netwerkpartners waarbij er gekeken wordt waarom de problemen niet zijn opgelost of waarom er niet op de juiste wijze is gecommuniceerd met de betreffende bewoner.

Via het Buurtpreventie Breda Team worden straatcontactpersonen geïnformeerd op het moment dat er in de buurt een inbraak of poging tot inbraak heeft plaatsgevonden. De SCP’s worden dan gevraagd de inbrekers-actief kaarten binnen hun eigen buurtpreventiegebied te verspreiden.

Straatcontactpersonen overleg
Straatcontactpersonen nemen regelmatig deel aan straatcontactpersonenoverleg. Daarin worden afspraken gemaakt over de aanpak van een veilige buurt, successen gedeeld en afwijkende zaken en knelpunten voorgelegd aan de vertegenwoordigers van gemeente en politie. Enerzijds om het aantal woninginbraken te verminderen, anderzijds om de saamhorigheid in de buurten te versterken.

BuurtApp Coördinatoren
BuurtApp coördinatoren zijn vrijwilligers die vaak de initiatiefnemer is van het opstarten van een BuurtApp groep. De coördinator houdt in de gaten of de spelregels van het gebruik van de BuurtApp worden nageleefd en is tevens contactpersoon voor het Team Buurtpreventie Breda.

 

Buurtpreventie gebieden Kesteren en Muizenberg