BCMuizenberg

Sinds de oprichting van het Bewonerscomité Muizenberg, kortweg BCM, in juni 2010 is er veel veranderd in de Muizenbergbuurt. En niet in de laatste plaats dankzij de inzet van bewoners via het BCM. Tijd om eens stil te staan bij de behaalde resultaten, maar ook met een frisse blik op de toekomst gericht.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?
• Buurtpreventie in Muizenberg
• Samenwerking met de Gemeente Breda
• Samenwerking met politie / wijkagenten
• Samenwerking met de woningcorporaties
• Samenwerking met het Bekom (Wijkraad)
• Samenwerking met Winkeliersvereniging de Berg
• Samenwerking met verschillende vrijwilligersorganisaties in de wijk
• Pilot Politiekeurmerk Veilig Wonen met Stadsmarinier Harrie Bus en K•pabel

Wat willen we nog bereiken?
Uitbreiding van het buurtpreventie gebied, daarnaast hebben hangjongeren, zwerfvuil en andere overlast altijd de aandacht van het BCM.

Het BCM zal ook in 2017 de volgende speerpunten nastreven:
• Grotere sociale cohesie in de buurt
• Veiligheid en leefbaarheid bevorderen
• Buurtbemidddeling inzetten waar nodig
• Voorlichting en educatie AED en Brandveiligheid
• Organiseren van diverse activiteiten i.s.m. andere bewonersgroepen

Heeft u zelf nog ideeën om de buurt te verbeteren? Stuur ons dan even een mailtje via: info@bcmuizenberg.nl
U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom om, geheel vrijblijvend, een keer deel te nemen aan een BCM vergadering!